Ziqzaq Dönüşüm LeetCode Həlli

Çətinlik səviyyəsi Mühit
Tez-tez soruşulur Çiy kərpic Amazon alma Bloomberg Facebook microsoft PayPal ÜberBaxılıb 47

Problem bəyanat

Ziqzaq Dönüşüm LeetCode Həlli – Simli "PAYPALISHIRING" a yazılır ziqzaq müəyyən sayda sətirdə nümunə: (daha yaxşı oxunmaq üçün bu nümunəni sabit şriftdə göstərmək istəyə bilərsiniz)

P  A  H  N
A P L S I I G
Y  I  R

Və sonra sətir-sətir oxuyun: "PAHNAPLSIIGYIR"

Bir sətir götürəcək kodu yazın və bir neçə sətir verilməklə bu çevrilməni həyata keçirin:

sətir çevirmə (string s, int numRows);

Input: s = "PAYPALISHIRING", numRows = 3
Output: "PAHNAPLSIIGYIR"

Izahat

Hər dövrün ölçüsü "dövr" kimi müəyyən edilir.

cycle = (2*nRows - 2), except nRows == 1.

Bu misalda (2*nRows – 2) = 4.

Hər dövrdə birinci və sonuncu cərgə istisna olmaqla, hər bir sıra 2 elementə malikdir.

Tutaq ki, cari sıra i-dir, birinci elementin indeksi j-dir:

j = i + cycle*k, k = 0, 1, 2, ...

İkinci elementin indeksi ikinci J-dir:

secondJ = (j - i) + cycle - i

(ji) cari dövrün başlanğıcıdır, (ji) + dövr növbəti dövrün başlanğıcıdır.

Saxta kod:

 1. kənar hərfləri yoxlayın (numRows = 1)
 2. StringBuffers massivini işə salın.
 3. Dəyişən indeksə uyğun olaraq StringBuffer-i düzəltmək üçün giriş sətirindəki hər simvolu əlavə edin
 4. bütün StringBufferləri birinə birləşdirin və birləşməni qaytarın

Qeydlər:

 1. Ağır string manipulyasiyamız olduqda StringBuffers Strings-dən daha yaxşıdır
 2. Biz ziqzaq xarakteristikasını həyata keçirən aşağıda müzakirə olunan dəyişkən indeksi həyata keçirəcəyik

Əsas fikir:
Biz StringBuffers massivini (numRows ölçülü) yaradırıq. Daha sonra giriş sətirinin i mövqeyindəki hər simvolu 0 və numRows – 1 arasında dəyişən indeksdə StringBuffer-ə əlavə edirik. Nəhayət, biz bütün StringBufferləri bir StringBuffer-ə birləşdirə və həmin birləşməni qaytara bilərik. Ən vacib anlayışlar (1) 0 və numRows arasında dəyişən bir indeksin olacağıdır - ziqzaq çevrilməsini simulyasiya edəcək 1 və (2) bizdə ziqzaq şəkildə əldə ediləcək bir sıra StringBuffers olacaq. bu dəyişkən indeks.

Məsələn, əgər numRows = 4 və sətir “AMAZONISHIRING” olarsa
idx -> 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 2, …
i -> 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …

Belə ki,
A, StringBuffer massivinin idx 0-da StringBuffer-ə əlavə olunur
M, StringBuffer massivinin idx 1-də StringBuffer-ə əlavə olunur.
A -> massiv[2]
Z -> massiv[3]
O -> massiv[2]
N -> massiv[1]

Kodu

Ziqzaq çevrilməsi üçün C++ kodu

class Solution {
public:
  string convert(string s, int numRows) {
    string result="";
    if(numRows==1)
   return s;
    int step1,step2;
    int len=s.size();
    for(int i=0;i<numRows;++i){
      step1=(numRows-i-1)*2;
      step2=(i)*2;
      int pos=i;
      if(pos<len)
        result+=s.at(pos);
      while(1){
        pos+=step1;
        if(pos>=len)
          break;
    if(step1)
     result+=s.at(pos);
        pos+=step2;
        if(pos>=len)
          break;
    if(step2)
     result+=s.at(pos);
      }
    }
    return result;
  }
};

Ziqzaq çevrilməsi üçün Java kodu

class Solution {
  public String convert(String s, int numRows) {
    String ans="";
    if(numRows==1) return s;
    for (int i=0;i<numRows;i++) {
      int incr=2*(numRows-1);
      for (int j=i;j<s.length();j+=incr) {
        ans+=s.charAt(j);
        if(i>0 && i<numRows-1 && j+incr-(2*i)<s.length()) ans+=s.charAt(j+incr-(2*i));
      } 
    }
    return ans;
  }
}

Ziqzaq Konversiya LeetCode Həlli üçün Mürəkkəblik Təhlili

Zamanın mürəkkəbliyi

O (n)

Kosmik Mürəkkəblik

O (1)

Translate »