Məhdudlaşdırılmış Array LeetCode Həllində Verilmiş İndeksdə Maksimum Dəyər

Çətinlik səviyyəsi Mühit
Tez-tez soruşulur microsoftBaxılıb 16

Problem bəyanat

Məhdudlaşdırılmış Massivdə Verilmiş İndeksdə Maksimum Dəyər problemi LeetCode Həlli sizə üç müsbət tam ədəd verildiyini deyir: n, indeksmaksimum məbləğ. Siz massiv qurmaq istəyirsiniz nömrə(0 indeksli) aşağıdakı şərtləri təmin edir:

 • ədədlər.uzunluq == n
 • nums [i] birdir müsbət harada tam ədəd 0 <= i < n.
 • abs(numlar[i]-numlar[i+1]) <= 1 hara 0 <= i < n-1.
 • The bütün elementlərin cəmi of nömrə keçmir maksimum məbləğ.
 • ədədlər[indeks] is maximized.

Qayıtmaq ədədlər[indeks] qurulmuş massivdən.

Qeyd edək ki, abs (x) bərabərdir x if x >= 0-x başqa cür.

Məhdudlaşdırılmış massivdə verilmiş indeksdə maksimum dəyər üçün nümunə LeetCode Həlli:

Test işi 1:

Input:

n = 8

indeks = 3

maksimum cəm ​​= 14

Çıxış:

3

Test işi 2:

Input:

n = 7

indeks = 4

maksimum cəm ​​= 8

Çıxış:

2

Məhdudlaşdırılmış massivdə verilmiş indeksdə maksimum dəyər üçün izahat LeetCode Həlli:

i) Birinci hal üçün massiv kimi ola bilərik [0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0].  Beləliklə, indeks 3-də maksimum dəyər 3. Bu, bütün məhdudiyyətləri təmin edən maksimum dəyərdir.

i) İkinci hal üçün massiv kimi ola bilərik [0, 0, 0, 1, 2, 1, 0].  Beləliklə, indeks 4-də maksimum dəyər 2. Bu, bütün məhdudiyyətləri təmin edən maksimum dəyərdir.

Yanaşma

Idea:

Əvvəlcə edirik maxsum -= n,
onda bütün elementlər yalnız etibarlı olmalıdır A[i]>=0.

Arasında son nəticəni ikili axtarış edirik Zaman və sağ,
hara sol = 0sağ = maxsum.

Hər bir test üçün, əgər minimum məbləği yoxlayırıq A[indeks] = a.
Minimum hal olardı A[indeks] zirvəsidir A.
Bu, sol tərəfdəki arifmetik ardıcıllıqdır A[indeks] fərqlə 1.
Bu, həm də sağdakı arifmetik ardıcıllıqdır A[indeks] fərqlə -1.

Solda, A[0] = maks(a – indeks, 0),
Sağda, A[n-1] = maks(a – ((n-1) – indeks), 0),

{b, b+1, ….a} arifmetik ardıcıllığın cəmi,
bərabərdir (a + b) * (a – b + 1)/ 2.

Kodu

Məhdudlaşdırılmış massivdə verilmiş indeksdə maksimum dəyər üçün Java proqramı

class Solution {
  public int maxValue(int n, int index, int maxSum) {
    maxSum -= n;
    int left = 0, right = maxSum, mid;
    while (left < right) {
      mid = (left + right + 1) / 2;
      if (test(n, index, mid) <= maxSum)
        left = mid;
      else
        right = mid - 1;
    }
    return left + 1;
  }
  
  private long test(int n, int index, int a) {
    int b = Math.max(a - index, 0);
    long res = (long)(a + b) * (a - b + 1) / 2;
    b = Math.max(a - ((n - 1) - index), 0);
    res += (long)(a + b) * (a - b + 1) / 2;
    return res - a;
  }
}

Məhdudlaşdırılmış massivdə verilmiş indeksdə maksimum dəyər üçün C++ proqramı

class Solution {
public:
  int maxValue(int n, int index, int maxSum) {
    maxSum -= n;
    int left = 0, right = maxSum, mid;
    while (left < right) {
      mid = (left + right + 1) / 2;
      if (test(n, index, mid) <= maxSum)
        left = mid;
      else
        right = mid - 1;
    }
    return left + 1;
  }

  long test(int n, int index, int a) {
    int b = max(a - index, 0);
    long res = long(a + b) * (a - b + 1) / 2;
    b = max(a - ((n - 1) - index), 0);
    res += long(a + b) * (a - b + 1) / 2;
    return res - a;
  }
};

Məhdudlaşdırılmış massivdə verilmiş indeksdə maksimum dəyər üçün Python proqramı

class Solution(object):
  def maxValue(self, n, index, maxSum):
    def test(a):
      b = max(a - index, 0)
      res = (a + b) * (a - b + 1) / 2
      b = max(a - ((n - 1) - index), 0)
      res += (a + b) * (a - b + 1) / 2
      return res - a

    maxSum -= n
    left, right = 0, maxSum
    while left < right:
      mid = (left + right + 1) / 2
      if test(mid) <= maxSum:
        left = mid
      else:
        right = mid - 1
    return left + 1

Məhdudlaşdırılmış Massivdə Verilmiş İndeksdə Maksimum Dəyər üçün Mürəkkəblik Təhlili LeetCode Həlli

Zamanın mürəkkəbliyi

Hər bir dəyər üçün biz məbləği yoxlaya bilərik O (1)  düsturdan istifadə zamanı. Beləliklə, zaman mürəkkəbliyi O(log(maksimum cəmi)).

Kosmik Mürəkkəblik

Burada heç bir əlavə yerdən istifadə etmirik. Kosmik mürəkkəblik belədir O (1).

Referans: https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_algorithm

 

 

 

 

Şərh yaz

Translate »