Excel Cədvəli Sütun Başlığı LeetCode Həlli

Çətinlik səviyyəsi Asan
Tez-tez soruşulur Çiy kərpic Amazon alma Facebook Goldman Sachs google microsoft Kahin Paytm Über VMware ZenefitsBaxılıb 18

Problem bəyanat

Excel Cədvəli Sütun Başlığı LeetCode Həlli – Bizə sütun nömrəsi verilir (gəlin onu colNum adlandıraq) və onun müvafiq sütun başlığını Excel cədvəlində göründüyü kimi qaytarmalıyıq.

Məsələn

A -> 1
B -> 2
C -> 3
...
Z -> 26
AA -> 27
AB -> 28

Nümunələr

Misal 1:

Input: columnNumber = 1
Output: "A"

Misal 2:
Input: columnNumber = 28
Output: "AB"

Misal 3:
Input: columnNumber = 701
Output: "ZY"

Yanaşma

'A' hərfinin 1 dəyəri olduğunu düşünün, 'B'->2 ….. 'Z'->26
qeyd edin ki, yuxarıdakı qeydlərdə qiymətlər 1 əsaslıdır

burada Radiksimiz (R) == 26

XYZ = X * R^2 + Y * R + Z ədədinin son qiyməti

bu, baza-10 onluq ədədinə bənzəyir, lakin ən böyük fərq ondadır ki, hər rəqəmdəki rəqəmlər 1 əvəzinə 0 ilə başlayır və hər bir rəqəmdəki maksimum R-1 əvəzinə R (Radix) ilə başlayır.

məsələn
Z== Radiks
onda növbəti ədəd AA = R + 1 = Z+1-dir
ZZ = R * R + R
növbəti nömrə AAA = 1*R^2 + 1 * R + 1 = ZZ +1-dir

beləliklə, AAA notasiyasından tutmuş ardıcıllıq nömrəsinə (ondalıq) qədər asandır, lakin digər yol % və / işləmə üsuluna görə bir qədər çətin olur.

Yuxarıda verilmiş misaldan da müşahidə etdiyimiz kimi, 26-cı sütundan sonra cavab (sütunNumber-1)%26-a uyğun gələn hərflərin təkrar əlavə edilməsi ilə alınır. Onun düzgünlüyünü induksiya prinsipi ilə mübahisə edə bilərik. Alqoritmin necə işlədiyini başa düşmək üçün bir nümunə götürək verilmiş nömrə 28-dir.

Fərz edək ki, “res” cavab sətri boş olsun. Char sistemində A 0, excel-də isə 1 olduğundan, biz sütunNumber dəyərini azaldıb colNum%26 alacağıq.

İterasiyadan əvvəl: colNum (verilmiş) = 28

First Iteration
colNum = colNum - 1 = 28- 1 = 27
t = 'A' + (27)%26 = 'A' + 1 = 'B'
res = t + res = 'B'
colNum /= 26 = 27/26 = 1

Second Iteration
colNum = colNum - 1 = 1 - 1 = 0
t = 'A' + 0%26 = 'A'
res = ‘A’ + 'B' = ‘AB’
colNum = colNum/26 = 1/26 = 0

İkinci iterasiyadan sonra colNum 0 olur və buna görə də dövrə dayanır və biz “res” kimi cavab alırıq.

Kodu

Excel Cədvəli Sütun Başlığı LeetCode üçün C++ Kodu

class Solution {
public:
  string convertToTitle(int colNum) {
    string res = "";
    char t;
    while(colNum) {
      t = 'A' + (--colNum)%26;
      res = t + res;
      colNum /= 26;
    }
    return res;
  }
};

Excel Cədvəli Sütun Başlığı LeetCode üçün Java Kodu

class Solution {
  public String convertToTitle(int colNum) {
    StringBuilder res = new StringBuilder();
    while(colNum > 0){
      int t = (--colNum)%26;
      colNum /= 26;
      res.append((char)(t+'A'));
    }
    return res.reverse().toString();
  }
}

Excel Vərəq Sütun Başlığı Leetcode Həlli üçün Mürəkkəblik Analizi

 • Zamanın mürəkkəbliyi: O(log(colNum))
  • hər dəfə colNum 26-ya bölünür, buna görə də O(log(colNum))
 • Kosmik Mürəkkəblik: O (1)
  • Yox əlavə yer res və t-dən başqa tələb olunur, buna görə də O(1)

Referans: https://en.wikipedia.org/wiki/Spreadsheet

Şərh yaz

Translate »