Java-da bir Substring nədir


Java Alt sətirBaxılıb 76

Java-da bir Substring nədirPin

Java-da bir Substring nədir - Java-da String sinfinin Substring () metodu verilən sətrin bir hissəsini almaq üçün istifadə olunur. Java Substring metodu indeksə əsaslanan yeni bir simli qaytarır. Java-da alt sətir simli əməliyyatlar üçün geniş istifadə olunur.

Java Substring Sintaksis

public String substring (int startIndex, int endIndex);

startIndex - Sətrin bir hissəsini götürməyimiz lazım olan indeks. startIndex həmişə simlin başlanğıcından 0 ilə başlayır.

endIndex - Dəyəri götürməyimiz lazım olan indeks. endIndex həmişə simlin başlanğıcından 1 ilə başlayır.

Qaytarma dəyəri - Yeni alt sətir

Java Substring İstisnaları

Substring Java atır Aşağıdakı hallarda IndexOutOfBoundException:

 1. startIndex <0 olduqda
 2. endIndex <startIndex olduqda
 3. endIndex> sətir uzunluğu olduqda
 4. startIndex> endIndex olduqda

Substring () metodunu aşağıda göstərildiyi kimi 2 fərqli şəkildə istifadə edə bilərik:

Java Substring Metodundan istifadə yolları

1. Parametr olaraq yalnız startIndex istifadə

Sətrin sonuna qədər müəyyən bir indeksdən bir alt sətir götürmək istəyiriksə, yalnız startIndex-i parametr olaraq ötürürük.

misal

Verilən girişdən sim, “Java tutorial” sətirini almalıyıq. Bu vəziyyətdə startIndex parametrini 11 kimi ötürürük. Heç bir endIndex göstərmədiyimiz üçün indeks 11-dən bütün sətir geri qaytarılacaqdır.

import java.lang.*;
public class substringDemo
{
 public static void main(String[] args)
 {
  String strValue = "Welcome to Java tutorial";
  String strnewValue = strValue.subString(11);
  System.out.println(strnewValue);
 }
}
Output:
Java tutorial

2. Parametrlər olaraq startIndex və endIndex istifadə

Müəyyən edilmiş uzunluqda bir sətir götürməliyiksə, həm startIndex, həm də endIndex-i parametr olaraq ötürürük. Aşağıdakı nümunə ”Java” ”simli necə gətiriləcəyini göstərir.

import java.lang.*;
public class substringDemo
{
 public static void main(String[] args)
 {
  String strValue = "Welcome to Java tutorial";
  String strnewValue = strValue.subString(11,15);
  System.out.println(strnewValue);
 }
}

Output:
Java

Burada startIndex 11, endIndex 15-dir, yəni “J” simvolundan başlayaraq 4 hərfli bir söz qaytarır. Başqa sözlə, endIndex parametri ilə istifadə edildikdə substring (), endIndex-startIndex uzunluğunda bir sətir qaytarır.

Bu yazıda, Java-da bir Substring nə olduğunu müzakirə etdik. Oxumaqla maraqlana bilərsən Simli müsahibə sualları

arayış

Şərh yaz

Translate »
1