Ağac axını (Preorder, Inorder & Postorder)

Çətinlik səviyyəsi Asan
Tez-tez soruşulur Çiy kərpic Amazon MAQ Kahin Snapdeal
İkili ağac Ağac Ağacın keçidiBaxılıb 32

Birincisi, haqqında bilməliyik Binary Tree-də Traversal nədir. Traversal, müəyyən bir qaydada / qaydada bütün qovşaqları dəqiq bir dəfə ziyarət etdiyimiz bir metod növüdür. Əsasən iki növ keçid var İkili ağac:

Bunun nə olduğunu artıq bilirik BFS anlayışı. İndi Preorder, Inorder və Postorder keçidlərini görürük və bu keçidlər ikili ağacın DFS hissəsidir. Beləliklə, bütün ağac növlərini ətraflı şəkildə görürük:

Ağac axını (Preorder, Inorder & Postorder)Pin

Əvvəlcədən Traversal

Bu keçiddə əvvəlcə cari düyünün məlumatlarını yazdırırıq, sonra əvvəl sol alt ağaca, sonra sağ alt ağaca keçirik. Yuxarıda göstərilən ikili ağacın ön sifariş keçidi 0 1 3 4 2 5 6.

Alqoritm

Algorithm: 
Preorder(root): 
Step:1 Print the data of the Node. 
Step:2 Move to the left side of the node(traverse left-subtree). 
Step:3 Move to the right side of the node(traverse right-subtree).

Daxili keçid

Bu keçiddə əvvəlcə sol alt ağaca keçirik və sonra qovşaqdakı məlumatları çap edirik. Düyünün məlumatlarını çap etdikdən sonra sağ alt ağaca keçin. Yuxarıda göstərilən ikili ağacın inorder keçidi 1 3 4 0 2 5 6.

Alqoritm

Algorithm:  
Inorder(root): 
Step:1 Move to the left side of the node(traverse left-subtree). 
Step:2 Print the data of the Node.  
Step:3 Move to the right side of the node(traverse right-subtree).

Poçt Sifarişi

Bu keçiddə əvvəlcə sol alt ağacdan sonra sağ alt ağacdan keçirik. Qoşulduqdan sonra düyünün məlumatlarını çap edin. Yuxarıdakı ikili ağacın postorder keçidi 1 3 4 2 5 6 0.

Alqoritm

Algorithm: 
Postorder(root): 
Step:1 Move to the left side of the node(traverse left-subtree). 
Step:2 Move to the right side of the node(traverse right-subtree). 
Step:3 Print the data of the Node.

Həyata keçirilməsi

/*C++ Implementation of print the Preorder, Inorder, Postorder traversal of given binary tree*/ 
#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
/*Structure of Node of BT which contain pointer to left child and right child and a data for node.*/
struct Node{
  int data;
  struct Node* left;// for left child;
  struct Node* right;// for right child;
  Node(int value)// create a node using new Node;
  {
    data=value;
    left=NULL;
    right=NULL;
  }
};
/*Function which print preorder of the given tree*/ 
void Preorder_tree(Node* root)
{
  if(root==NULL)
  {
    return;
  }
  cout<<root->data<<" ";
  Preorder_tree(root->left);
  Preorder_tree(root->right);
}
/*Function which print inorder of the given tree*/ 
void Inorder_tree(Node* root)
{
  if(root==NULL)
  {
    return;
  }
  Preorder_tree(root->left);
  cout<<root->data<<" ";
  Preorder_tree(root->right);
}
/*Function which print postorder of the given tree*/ 
void Postorder_tree(Node* root)
{
  if(root==NULL)
  {
    return;
  }
  Preorder_tree(root->left);
  Preorder_tree(root->right);
  cout<<root->data<<" ";
}
int main() 
{ 
  /*construct tree*/
  Node* root= new Node(0);//root node;
  root->left= new Node(1);
  root->right= new Node(2);
  root->left->left= new Node(3);
  root->left->right= new Node(4);
  root->right->left= new Node(5);
  root->right->right= new Node(6);
  cout<<"Preorder traversal of BT: ";
  Preorder_tree(root);cout<<"\n";
  cout<<"Inorder traversal of BT: ";
  Inorder_tree(root);cout<<"\n";
  cout<<"Postorder traversal of BT: ";
  Postorder_tree(root);cout<<"\n";
  return 0; 
}
Preorder traversal of BT: 0 1 3 4 2 5 6 
Inorder traversal of BT: 1 3 4 0 2 5 6 
Postorder traversal of BT: 1 3 4 2 5 6 0

Zamanın mürəkkəbliyi

O (N) burada N - müəyyən bir ikili ağacda mövcud olan qovşaqların ümumi sayı.

References

Translate »