İkili ağacda silinmə

Çətinlik səviyyəsi Mühit
Tez-tez soruşulur Amazon Bloomberg microsoft
İkili ağac AğacBaxılıb 26

Həqiqətən nə olduğunu onsuz da bilirikmi? İkili ağac var? İndi bu yazıda, dəyəri verilən bir nodu necə silməyə diqqət yetiririk. Silmək istədiyimiz qovşağın dəyərinin BT-də silinmədən əvvəl hər zaman mövcud olduğuna əminik. İkili Ağac silməsində, -dən istifadə edirik BFS keçidi. Bu alqoritm məntiq aşağıdakı kimidir:

Alqoritm

Addım 1 Verilən ağacda BFS tətbiq edin və kök düyünündən başlayır.

Addım 2 Silmədən əvvəl səviyyə sifarişini çap edin.

Addım 3 BFS istifadə edərək son qovşağın ana və məlumatlarını tapın.

Addım 4 Son nodu silin.

Addım 5 Dəyəri düyünün dəyərinə bərabər olan hər hansı bir qovşaq tapdıqda, silmək istədiyimizdən sonra BFS-ni dayandırın.

Addım 6 BT-də son səviyyə indiki node və son node (sağda) məlumatlarını dəyişdirin.

Addım 7 Sildikdən sonra səviyyə sifarişini çap edin.

BT-də silinmə ilə bağlı sürətli bir anlayışı görək:

İkili ağacda silinməPin

Dəyəri 4-ə bərabər olan bir düyünü silmək istəyirik. Buna görə də son düyünün (9) dəyərini silməklə (4) dəyişdiririk. Mübadilə etdikdən sonra son qovluğu silin.

İkili ağacda silinməPin

İkili Ağacda Silmək üçün C ++ Kodu

/*C++ Implementation of Deletion in Binary Tree(Iterative Way)*/ 
#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
/*Structure of Node of BT which contain pointer to left child and right child and a data for node.*/
struct Node{
  int data;
  struct Node* left;// for left child;
  struct Node* right;// for right child;
  Node(int value)// create a node using new_Node;
  {
    data=value;
    left=NULL;
    right=NULL;
  }
};
/*Function which print level order of the given tree*/ 
void level_order(Node* root)
{
  if(root==NULL)
  { 
    return;
  }
  queue<Node*> q;
  q.push(root);
  while(!q.empty())
  {
    Node* temp=q.front();
    cout<<temp->data<<" ";
    q.pop();
    if(temp->left!=NULL)
    {
      q.push(temp->left);
    }
    if(temp->right!=NULL)
    {
      q.push(temp->right);
    }
  }
  cout<<endl;
}
pair<Node*,int> last_node(Node* root)
{
  if(root==NULL)
  { 
    return make_pair(root,0);
  }
  queue<Node*> q;
  q.push(root);
  Node* last_parent=NULL;
  int last_value;
  while(!q.empty())
  {
    Node* temp=q.front();
    /*store the parent of last node*/
    if((temp->left!=NULL)&&(temp->right!=NULL))//if left and right sub tree are present;
    {
      if(temp->left->left==NULL&&temp->left->right==NULL&&temp->right->left==NULL&&temp->right->right==NULL)
      {
       last_parent=temp;
      }
    }
    if(temp->left!=NULL)//if left subtree only present;
    {
      if(temp->left->left==NULL&&temp->left->right==NULL)
      {
       last_parent=temp;
      }
    }
    if(temp->right!=NULL)//if right subtree only present;
    {
      if(temp->right->left==NULL&&temp->right->right==NULL)
      {
       last_parent=temp;
      }
    }
    /*---------------end here---------------*/
    /*for storing the value of last node.*/
    last_value=temp->data;
    q.pop();
    if(temp->left!=NULL)
    {
      q.push(temp->left);
    }
    if(temp->right!=NULL)
    {
      q.push(temp->right);
    }
  }
  /*return the parent of last node and the data of the last node*/
  return make_pair(last_parent,last_value);
}
void delete_node(Node* root,int value,int last_value)
{
  /*if only one node is present and we want to delete it*/
  if(root->left==NULL&&root->right==NULL)
  {
    root=NULL;
    return;
  }
  queue<Node*> q;
  q.push(root);
  while(!q.empty())
  {
    Node* temp=q.front();
    q.pop();
    /*if we find the node which we want to delete then change the data with last node data*/
    if(temp->data==value)
    {
      temp->data=last_value;
    }
    if(temp->left!=NULL)
    {
      q.push(temp->left); 
    }
    if(temp->right!=NULL)
    {
      q.push(temp->right);
    }
  }
}
int main() 
{ 
  /*construct tree*/
  Node* root= new Node(0);//root node;
  root->left= new Node(1);
  root->right= new Node(2);
  root->left->left= new Node(3);
  root->left->right= new Node(4);
  root->right->left= new Node(5);
  root->right->right= new Node(6);
  root->left->left->left= new Node(7);
  root->left->right->left= new Node(8);
  root->right->left->right= new Node(9);//last node
  int value;
  cin>>value;//input the data of node which we want to delete;
  cout<<"Level order traversal before Deletion of node: ";
  level_order(root);
  /*Find the last node and its parent to remove last node from tree.*/
  pair<Node*,int> last=last_node(root);
  /*remove last node*/
  if(last.first->left!=NULL&&last.first->left->data==last.second)
  {
    last.first->left=NULL;
  }
  if(last.first->right!=NULL&&last.first->right->data==last.second)
  {
    last.first->right=NULL;
  }
  /*delete the node*/
  delete_node(root, value,last.second);
  cout<<"Level order traversal after Deletion of node: ";
  level_order(root);
  return 0; 
}
4
Level order traversal before Deletion of node: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Level order traversal after Deletion of node: 0 1 2 3 9 5 6 7 8

Zamanın mürəkkəbliyi

O (N) burada N ikili ağacdakı qovşaq sayıdır.

References

Translate »