bütün palindromik bölmələri çap edin

Bir sətir verilmiş, verilən bir sətrin bütün palindromik bölmələrini çap edəcək bir funksiya yazın

misal

INPUT
s = "bcdcb"

ÇIXDI
['b', 'c', 'd', 'c', 'b']
['b', "cdc", 'b']
[“Bcdcb”]

Bu metodda əsas fikir vektorlardan istifadə etmək, bütün bölmələri saxlamaq üçün 2 ölçülü bir vektor və cari bölməni saxlamaq üçün 1 ölçülü bir vektor yaratmaqdır.

Alqoritm

1. İlk şaratordan başlayaraq hər alt simdən keçin

2. Substring palindromdursa, onu həllinə əlavə edin

3. qalan hissə üçün təkrarlayın

C ++ Proqramı

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
//function to check if s is palindroem
bool isPalindrome(string s, int start, int end)
{
  while (start < end)
  {
    if (s[start++] != s[end--])
      return false;
  }
  return true;
}
 
//Recursive function,
//sol is a vector of vectors, each vector store a partition
//cPartition is a vector of strings to store current partition
void recAllPPartitions(vector<vector<string> >&sol, vector<string> &cPartition, 
          int start, int n, string s)
{
  // If 'start' has reached len
  if (start >= n)
  {
    sol.push_back(cPartition);
    return;
  }
 
  // Pick all possible ending points for substrings
  for (int i=start; i<n; i++)
  {
    // If substring s[start..i] is palindrome
    if (isPalindrome(s, start, i))
    {
      // Add the substring to result
      cPartition.push_back(s.substr(start, i-start+1));
 
      // Recur for remaining remaining substring
      recAllPPartitions(sol, cPartition, i+1, n, s);
       
      // Remove substring s[start..i] from current 
      // partition
      cPartition.pop_back();
    }
  }
}
 
// Function to print all possible palindromic partitions of
// s. It mainly creates vectors and calls allPalPartUtil()
void printAllPPartitions(string s)
{
  int n = s.length();
 
  // To Store all palindromic partitions
  vector<vector<string> > sol;
 
  // To store current palindromic partition
  vector<string> cPartition; 
 
  // to generate all partitions
  recAllPPartitions(sol, cPartition, 0, n, s);
 
  // Print all partitions
  for (int i=0; i< sol.size(); i++ )
  {
    cout<<"[ ";
    for (int j=0; j<sol[i].size(); j++)
      cout << sol[i][j] << " ";
    cout<<"]";
    cout <<endl;

  }
}
 
// Driver program
int main()
{
  string s = "bcdcb";
  printAllPPartitions(s);
  return 0;
}

Yoxla

 

 

Şərh yaz

Translate »