Sağdakı NGE sayı

Çətinlik səviyyəsi Asan
Tez-tez soruşulur Akkolit Fanatics Fourkites
Geyim Dyamic Proqramlaşdırma Sükut QalaqBaxılıb 27

NGE sayında doğru problemə bir verdik array massivin indeksini əks etdirən sorğu sayı n və q ölçülü bir []. Hər bir sorğu üçün ümumi sayını çap edirəm növbəti böyük elementlər bu doğru.

Sağdakı NGE sayıPin

misal

Input

a [] = {3, 4, 2, 7, 5, 8, 10, 6}

q1 = 0

q2 = 5

Buraxılış 

4

1

Input 

a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

q1 = 0

Buraxılış 

6

Sadəlövh metod

Alqoritm

 1. N ölçülü bir [] massivi başladın.
 2. NGE-ləri saymaq və 0 olaraq başlamaq üçün c dəyişənini yaradın.
 3. LastEle dəyişənini yaradın və massivin dəyərini q indeksində, yəni sorğuda saxlayın.
 4. Q + 1-dən n-1-ə keçin və cari indeksdə [] massivinin dəyərinin lastEle-dən çox olub olmadığını yoxlayın, cari indeksdəki a [] massivinin dəyəri kimi lastEle-i yeniləyin. Sayını artırın.
 5. Sayını çap edin.

Sağdakı NGE sayını saymaq üçün C ++ proqramı

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
void count(int a[], int n, int q){ 
  int c = 0;
  int lastEle = a[q];
  
  for(int i=q+1; i<n; i++){
    if(a[i]>lastEle){
      lastEle = a[i];
      c++;
    }  
  }
  
  cout<<c<<endl;
} 
 
int main(){ 
  int a[] = {3, 4, 2, 7, 5, 8, 10, 6}; 
  int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]); 
 
  count(a, n, 0); 
 
  count(a, n, 5); 
 
  return 0; 
}
4
1

Sağdakı NGE sayını saymaq üçün Java Proqramı

import java.util.*; 
 
class NGE{ 
 
  static void count(int a[], int n, int q){ 
    
    int c = 0;
    int lastEle = a[q];
    
    for(int i=q+1; i<n; i++){
      if(a[i]>lastEle){
        lastEle = a[i];
        c++;
      }  
    }
    
    System.out.println(c);
  } 
   
  public static void main(String args[]){ 
    int a[] = {3, 4, 2, 7, 5, 8, 10, 6}; 
    int n = a.length; 
   
    count(a, n, 0); 
   
    count(a, n, 5);
  } 
}
4
1

Mürəkkəblik təhlili

Zamanın mürəkkəbliyi: O (n), burada n a [] massivinin ölçüsüdür.

Köməkçi məkan: O (1), çünki daimi əlavə yer istifadə etdik.

Səmərəli metod

Alqoritm

 1. N ölçülü bir ədəd [eyni] ölçülü bir dp massivi başladın.
 2. N ölçüsü yanında [] bir sıra yaradın və elementini 0 olaraq təyin edin.
 3. Bir yığın yaradın və içərisinə 0 basın.
 4. 1-dən n-1-ə keçin və yığın boş deyilsə, yığının yuxarı hissəsinə bərabər olan indeksdəki bir [] massivindəki dəyərin indiki indeksdəki [] massivindəki dəyərdən az olub olmadığını yoxlayın. indiki indeks olaraq yığının üstünə bərabər olan indeksin yanında bir sıra. Yığın üst hissəsini açın.
 5. Başqa bir dövrəni pozun.
 6. Hazırkı indeksi yığında itələyin.
 7. Yığın boş deyilsə, dizinin yanındakı dizinin üstündəki indeksin yanında -1 olaraq yeniləyin. Yığın üst hissəsini açın.
 8. N-2-dən 0-a qədər keçin və cari indeksdə növbəti sıradakı yoxlama dəyəri -1-dir, indiki indeksdəki dp-dəki dəyəri 0-a kimi yeniləyin. Cari indeksdəki sonrakı massivdəki başqa yeniləmə dəyəri 1 + dp [next [i] ].
 9. Hər bir sorğu üçün dp [I] yazdırmaq bərabərdir.

Sağdakı NGE sayını saymaq üçün C ++ proqramı

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
void computeNext(int next[], int a[], int n){ 
  
  stack<int> s; 
 
  s.push(0); 
 
  for(int i = 1; i < n; i++){ 
 
    while(!s.empty()){ 
 
      int cur = s.top(); 
 
      if(a[cur] < a[i]){ 
        next[cur] = i; 
 
        s.pop(); 
      } 
 
      else{
        break;
      }  
    } 
 
    s.push(i); 
  } 
 
  while(!s.empty()){ 
 
    int cur = s.top(); 
 
    next[cur] = -1; 
 
    s.pop(); 
  } 
} 
 
void count(int a[], int dp[], int n){ 
   
  int next[n]; 
  memset(next, 0, sizeof(next)); 
 
  computeNext(next, a, n); 
 
  for(int i = n-2; i >= 0; i--){ 
 
    if(next[i] == -1){ 
      dp[i] = 0; 
    }  
 
    else{
      dp[i] = 1 + dp[next[i]]; 
    }  
  } 
} 
 
int answerQuery(int dp[], int index){ 
  return dp[index]; 
} 
 
int main(){ 
  int a[] = {3, 4, 2, 7, 5, 8, 10, 6}; 
  int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]); 
 
  int dp[n]; 
 
  count(a, dp, n); 
 
  cout<<answerQuery(dp, 0)<<endl; 
 
  cout<<answerQuery(dp, 5)<<endl; 
 
  return 0; 
}
4
1

Sağdakı NGE sayını saymaq üçün Java Proqramı

import java.util.*; 
 
class NGE{ 
 
  static void computeNext(int next[], int a[], int n){ 
    
    Stack<Integer> s = new Stack<Integer>(); 
   
    s.push(0); 
   
    for(int i = 1; i < n; i++){ 
   
      while(s.size() > 0){ 
   
        int cur = s.peek(); 
   
        if(a[cur] < a[i]){ 
   
          next[cur] = i; 
   
          s.pop(); 
        } 
   
        else{
          break;
        }  
      } 
   
      s.push(i); 
    } 
   
    while(s.size() > 0){ 
   
      int cur = s.peek(); 
   
      next[cur] = -1; 
   
      s.pop(); 
    } 
  } 
   
  static void count(int a[], int dp[], int n){ 
    
    int next[] = new int[n]; 
    for(int i = 0; i < n; i++){ 
      next[i] = 0; 
    }  
     
    computeNext(next, a, n); 
   
    for(int i = n-2; i >= 0; i--){ 
   
      if(next[i] == -1){ 
        dp[i] = 0; 
      }  
   
      else{
        dp[i] = 1 + dp[next[i]]; 
      }
    } 
  } 
   
  static int answerQuery(int dp[], int index){ 
    return dp[index]; 
  } 
   
  public static void main(String args[]){ 
    int a[] = {3, 4, 2, 7, 5, 8, 10, 6}; 
    int n = a.length; 
   
    int dp[] = new int[n]; 
   
    count(a, dp, n); 
   
    System.out.println(answerQuery(dp, 0)); 
   
    System.out.println(answerQuery(dp, 5)); 
  } 
}
4
1

Mürəkkəblik təhlili

Zamanın mürəkkəbliyi: O (1), çünki bütün sorğular əvvəlcədən hesablamalara görə daimi vaxt tələb edir.

Köməkçi məkan: O (n), burada n a [] massivinin ölçüsüdür.

References

Translate »