Yerləşdirmə Sortu

Çətinlik səviyyəsi Mühit
Tez-tez soruşulur Accenture Cisco Vadi Grofers Ardıc şəbəkələri MAQ Veritas
Geyim çeşidləyiciBaxılıb 26

Daxil etmə çeşidləmə alqoritmindən istifadə edərək verilmiş çeşidlənməmiş massivi sırala.

Input: 9,5,1,6,11,8,4 {}

Çıxış: 1,4,5,6,8,9,11 {}

nəzəriyyə

 • Yerləşdirmə Sıralama, biz insanlar bir sıra nömrəli obyektləri (əvvəlki kartlar) sıraladığımız kimi nömrələri də eyni şəkildə sıralayır.
 • Sayı çeşidlənməmiş massivdən (sağ alt sıra) sıralanmış massivdəki mövqeyə (sol subarray) götürülür ki, sol alt sıra sıralanmış qalsın.
 • Bu artan yanaşma əsaslı bir üsuldur.

Insertion Sort alqoritmi

 1. Sıralanmamış bir sıra içərisindəki ilk elementi seçin / qeyd edin, sıralanmış massivdə düzgün mövqeyə keçirin.
 2. İşarəni sıralanmamış bir sıra içərisindəki növbəti elementə keçir.

Yerləşdirmə SortuPin

C ++ Proqramı

#include <iostream>
using namespace std;

void insertSort(int arr[],int n)
{
  int i,j,save;

  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    j = i-1;
    save = arr[i];
    
    // look for correct position of arr[i]
    while(j>=0 && arr[j] > save)
    {
      // shifting array elements towards the right
      arr[j+1] = arr[j];
      j--;
    }
    // place arr[i] at the correct position
    arr[j+1] = save;
  }
}

int main()
{
  
  int arr[] = {9,5,1,6,11,8,4};
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);

  insertSort(arr,n);

  for(int i=0;i<n;i++)
  cout<<arr[i]<<" ";
  
  return 0;
}

Buraxılış

1 4 5 6 8 9 11

Java Proqramı

class iSort
{
  static void insertSort(int arr[])
  {
    int n = arr.length;
    int i,j,save;

    for(i=1;i<n;i++)
    {
      j = i-1;
      save = arr[i];

      // look for correct position of arr[i]
      while(j >= 0 && arr[j] > save)
      {
        // shifting array elements towards the right
        arr[j+1] = arr[j];
        j--;
      }
      // place arr[i] at the correct position
      arr[j+1] = save;
    }
  }

  public static void main(String args[]) 
  {
    int arr[] = {9,5,1,6,11,8,4};
    insertSort(arr);

    for(int i=0;i<arr.length;i++)
    System.out.print(arr[i] +" ");  
  }
}

Buraxılış

1 4 5 6 8 9 11

Mürəkkəblik təhlili

 • Zamanın mürəkkəbliyi: T (n) = O (n2)
 • O (n2) bir sıra tərs sıralanan vaxt və O (n) sıra sıralanan zaman.
 • Kosmik Mürəkkəblik: A (n) = O (1)

Əlavə məlumat

 • Insertion Sort yerində çeşidləmə alqoritmidir.
 • Bu sabit bir təbiətdir.
 • Insertion Sort giriş massivi demək olar ki, çeşidləndikdə faydalıdır, yalnız bir neçə element natamam böyük massivin yerində yerləşdirilir.
 • Sıralanacaq massivin ölçüsü daha kiçik olduqda da faydalıdır.

arayış  Müsahibə Suallar

Translate »