Etibarlı Sudoku

Çətinlik səviyyəsi Mühit
Tez-tez soruşulur Amazon alma Facebook google microsoft Kahin Pinterest ROBLOX Über
Sükut HashingBaxılıb 35

Etibarlı Sudoku birdir problem içərisində 9 * 9 Sudoku lövhəsi verdik. Verilən Sudoku-nun etibarlı olub olmadığını və bunun əsasında olmadığını tapmaq lazımdır aşağıdakı qaydalar:

 1. Hər sətirdə rəqəm olmalıdır 1-9 təkrar olmadan.
 2. Hər sütunda rəqəmlər olmalıdır 1-9 təkrar olmadan.
 3. 9-un hər biri 3x3 şəbəkənin alt qutularında rəqəmlər olmalıdır 1-9 təkrar olmadan.

Etibarlı SudokuPin

Boş xanalar '' ilə doldurulur. giriş formatında.

Giriş Formatı

9 sətir s olan hər sətrin olduğu 9 sətirdən giriş alın.

Çıxış formatı

Qismən doldurulmuş sudoku etibarlıdırsa “YES” yazdırın, əks halda “YOX” yazdırın.

Məhdudiyyətlər

 • s [i] = ”.” və ya 1 <= s [i] <= 9.
Example Input:
8.6..3.9.
.4..1..68
2..87...5
1.8..5.2.
.3.1...5.
7.5.3.9..
.21..7.4.
6...2.8..
.876.4..3
Example Output:
YES

Izahat 

Bir sıra, sütun və ya 3 * 3 torda təkrarlanan hər hansı bir dəyərin olub olmadığını yoxlayın. Hazırlıq tapdığımız təqdirdə YOX yazmaz YES.

Alqoritm

Algorithm: 
Step:1 For each row check that their is repeatation of any digit present in filled cells.
Step:2 For each column check that their is repeatation of any digit present in filled cells.
Step:3 Check that every 3*3 grid must contain different values means no repeatation of any digit present in filled cells.
Step:4 Print "YES" if no repeatation of digit is found else print "NO".

Valid Sudoku üçün tətbiqetmə

/*C++ Implementation of Valid Sudoku problem*/ 
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() 
{ 
  /*input suduko*/
  vector<string> v(10);
  for(int i=0;i<9;i++)
  {
    cin>>v[i];
  }
  /*use for store the count of digit 1-9*/
  int freq[10]={0};
  int flag=0;
  /*For each row check that their is repeatation of any digit present in filled cells.*/
  for(int i=0;i<9;i++)
  {
    for(int j=0;j<9;j++)
    {
      /*for filled cells only*/
      if(v[i][j]!='.')
      {
        freq[v[i][j]-'0']++;
        /*if count is repeated*/
        if(freq[v[i][j]-'0']>1)
        {
          flag=1;
          goto label;
        }
      }
    }
    /*set all values to 0 for next time use*/
    memset(freq,0,sizeof(freq));
  }
  /*For each chcolumneck that their is repeatation of any digit present in filled cells.*/
  for(int j=0;j<9;j++)
  {
    for(int i=0;i<9;i++)
    {
      /*for filled cells only*/
      if(v[i][j]!='.')
      {
        freq[v[i][j]-'0']++;
        /*if count is repeated*/
        if(freq[v[i][j]-'0']>1)
        {
          flag=1;
          goto label;
        }
      }
    }
    /*set all values to 0 for next time use*/
    memset(freq,0,sizeof(freq));
  }
  /*Check that every 3*3 grid must contain different values means no repeatation of any digit present in filled cells.*/
  for(int k1=0;k1<3;k1++)
  {
    for(int k2=0;k2<3;k2++)
    {
      for(int i=k1*3;i<k1*3+3;i++)
      {
        for(int j=k2*3;j<k2*3+3;j++)
        {
          /*for filled cells only*/
          if(v[i][j]!='.')
          {
            freq[v[i][j]-'0']++;
            /*if count is repeated*/
            if(freq[v[i][j]-'0']>1)
            {
              flag=1;
              goto label;
            }
          }
        }
      } 
      /*set all values to 0 for next time use*/
      memset(freq,0,sizeof(freq));  
    }
  }
  label:;
  /*print "YES" if flag is 0 then sudoku is valid else "NO" valid*/
  if(flag==1)
  {
    cout<<"NO"<<endl;
  }
  else
  {
    cout<<"YES"<<endl;
  }  
  return 0; 
}
Input-1:
....5..1.
.4.3.....
.....3..1
8......2.
..2.7....
.15......
.....2...
.2.9.....
..4......
Output-1:
NO
Input-2:
53..7....
6..195...
.98....6.
8...6...3
4..8.3..1
7...2...6
.6....28.
...419..5
....8..79
Output-2:
YES

Zamanın mürəkkəbliyi

O (9 * 9) Burada sudokunun hər hüceyrəsini 3 dəfə ziyarət edirik və hüceyrələrin ümumi sayı 9 * 9-dur, bu zaman zaman mürəkkəbliyi sabitdir.

Kosmik Mürəkkəblik

O (9 * 9) 9 uzunluqlu 9 ipdən istifadə edirik, buna görə burada 9 * 9 boşluğa ehtiyacımız var. Hesablama olaraq giriş üçün yer əlavə etmiriksə, zaman mürəkkəbliyinin sabit olduğu deyirik O (1). Sadəcə giriş dəyərlərini keçərək tətbiq olunmalıdır ki, bu da əlavə bir boşluq yaradılmır və istifadə olunmur.

References

Translate »