Rəngləri sırala

Çətinlik səviyyəsi Mühit
Tez-tez soruşulur Amazon eBay Expedia Facebook Goldman Sachs Nvidia Kahin
Geyim çeşidləyici İki işarə İki işarəBaxılıb 26

Rəngləri çeşidləyin verməli olduğumuz bir problemdir array tərkibində N obyekt var. Hər qutu qırmızı, mavi və ağ ola biləcək bir rənglə boyanır. Artıq boyanmış N obyektimiz var. Dizini eyni rəngli obyektlərin davamlı gəlməsi üçün sıralamalıyıq. Burada Qırmızı rəng 0 ilə, Ağ rəng 1 ilə, Mavi rəng 2 ilə işarələnir. Aşağıdakı şəkildə təsvir olunan bir nümunəyə baxaq. Şəkildə eyni rəngli cisimlərin bir-birinə bitişik olduğunu açıq şəkildə görürük. İki qırmızı cisim, üç ağ cisim və üç mavi cisim sıralanmış qaydada düzülmüşdür.

Rəngləri sıralaPin

Qeyd: N obyektlərini sıralamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş kitabxana funksiyasından istifadə edə bilmərik.

Giriş Formatı

Dizidəki obyektlərin sayını göstərən bir tam ədədi ehtiva edən birinci sətir.

N tam ədədi olan ikinci sətir.

Buraxılış

Sıralanmış massivi iki eyni rəngli cisim həmişə bir-birinə bitişik olacaq şəkildə çap edin.

Məhdudiyyətlər

 • 1 <= N <= 100000
 • 0 <= a [i] <= 2
6
0 1 0 2 1 2
0 0 1 1 2 2

Izahat

3 və 0,1 saylarını saymaq üçün sadəcə 2 dəyişəndən istifadə edirik. Sayı verdikdən sonra əvvəlcə sıfır dəyişən sayını istifadə edərək sıfırın başlanğıcını təyin etdik.

Və hamısını qurduqdan sonra, sonunda ikisini də qurdu.

Çeşidləmə rəngləri üçün alqoritm

Step:1 Set zero_count=0,one_count=0,two_count=0.
Step:2 For i in range 0 to N-1:
      If a[i] = 0 then:
        zero_count++.
      If a[i] = 1 then:
        one_count++.
      If a[i] = 2 then:
        two_count++.
Step:3 Set i=0.
Step:4 While(zero_count>0) then:
     a[i] = 0.
     zero_count--;
Step:5 While(one_count>0) then:
     a[i] = 1.
     one_count--;
Step:6 While(two_count>0) then:
     a[i] = 0.
     two_count--;
Step:7 Print the final array a.

Çeşidləmə rəngləri üçün tətbiqetmə

/*C++ Implementation of Sort Colors.*/ 
#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  /*input values.*/ 
  int n; 
  cin>>n;
  int a[n];
  int zero_count=0,one_count=0,two_count=0;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>a[i];
    /*count all the same color objects.*/
    if(a[i]==0)
    {
      zero_count++;
    }
    else if(a[i]==1)
    {
      one_count++;
    }
    else
    {
      two_count++;
    }
  }
  int i=0;
  /*all objects with red color.*/
  while(zero_count>0)
  {
    a[i]=0;
    zero_count--;i++;
  }
  /*all object with white color.*/
  while(one_count>0)
  {
    a[i]=1;
    one_count--;i++;
  }
  /*all object with blue color.*/
  while(two_count>0)
  {
    a[i]=2;
    two_count--;i++;
  }
  /*print final result.*/
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cout<<a[i]<<" ";
  }
  return 0; 
}
6
1 2 1 0 2 0
0 0 1 1 2 2

Zamanın mürəkkəbliyi

O (N) çünki verilmiş massivin N dəyərlərini çap edirik. Burada son nəticəni çap etmək üçün bir xətti döngə işlədirik.

Kosmik Mürəkkəblik

O (1) çünki eyni rəngli obyektləri saymaq üçün sadəcə 3 dəyişəndən istifadə edirik.

Yenidənqurma

Translate »