Dropbox Müsahibə Sualları

Dropbox Simli Suallar

Sual 1. İngilis əlifbalarında olduğu kimi eyni məsafədə cütləri sayın Problem ifadəsi “İngilis əlifbaları ilə eyni məsafədə cütlərin sayı” problemində “s” simli verdik. Elementləri İngilis əlifbaları ilə eyni məsafədə olan cütlərin sayını yazdıracaq bir proqram yazın. Giriş Formatı Verilən verilmiş ilk sətir ...

Daha çox oxu

Dropbox Digər Suallar

Sual 2. Veb Tarayıcı LeetCode Həlli Problem Bəyanatı Veb Tarayıcı LeetCode Həlli – URL startUrl və HtmlParser interfeysini nəzərə alaraq, startUrl ilə eyni host adı altında olan bütün linkləri taramaq üçün veb skanerini tətbiq edin. Veb brauzeriniz tərəfindən əldə edilmiş bütün URL-ləri istənilən qaydada qaytarın. Tətbiqçiniz: Səhifədən başlamalıdır: startUrl HtmlParser.getUrls(url)-a zəng edin ki, bütün URL-ləri...

Daha çox oxu

Sual 3. Dizayn Hit Counter LeetCode Həll Problem Bəyanatının Dizaynı Vuruş Sayğacı LeetCode Həlli – Son 5 dəqiqə ərzində (yəni, son 300 saniyə) alınan hitlərin sayını hesablayan hit sayğacını tərtib edin. Sisteminiz vaxt damğası parametrini (saniyələrlə ölçülən) qəbul etməlidir və siz güman edə bilərsiniz ki, sistemə xronoloji ardıcıllıqla zənglər edilir (yəni, vaxt damğası monoton şəkildə artır). ...

Daha çox oxu

Sual 4. Word Pattern LeetCode Həlli Problem bəyanatı Word Pattern LeetCode Həlli – Bizə 2 sətir verilir – “s” və “naxış”, nümunənin s-dən sonra olub olmadığını tapmaq lazımdır. Burada izləmək tam uyğunluq deməkdir. Daha rəsmi desək, hər bir nümunə[i] üçün yalnız bir s[i] olmalıdır və əksinə, yəni ...

Daha çox oxu

Sual 5. Vilayətlərin sayı Leetcode Solution Problem Bəyanatı Vilayətlərin Sayı Leetcode Həlli – Bizə qrafikin bitişik matris təsviri verilir və əyalətlərin sayını tapmaq lazımdır. Burada əyalət birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəli şəhərlər qrupudur və qrupdan kənar heç bir başqa şəhər yoxdur. Nümunə 1: Giriş: isConnected...

Daha çox oxu

Sual 6. Maksimum sürüşmə pəncərə Sürüşmə Pəncərə Maksimum problemində bir sıra nömrələri verdik, k ölçülü hər bitişik pəncərə üçün pəncərədəki maksimum elementi tapın. Nümunə Giriş nömrələri [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Çıxış {3,3,5,5,6,7} Maksimum sürüşən pəncərə üçün sadəlövh yanaşma k ölçülü hər bitişik pəncərə ...

Daha çox oxu

Sual 7. LRU önbelleğin tətbiqi Ən Az İstifadə olunmuş (LRU) Önbellek, məlumatların istifadəsi üçün lazım olan vaxtın minimum olması üçün məlumatları qorumaq üçün istifadə edilən bir metoddur. Önbellek dolduğunda istifadə olunan LRU alqoritmi. Ən az istifadə olunan məlumatları yaddaş yaddaşından silirik ...

Daha çox oxu

Translate »