Amazon Müsahibə Təcrübəsi

Amazon Array Sualları Təcrübəsi

Sual 1. 3Sum Leetcode Həlli 87 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 2. Maksimum Subarray Leetcode Həlli 93 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 3. Axtarış Mövqe Leetcode Həlli 59 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 4. Plus bir Leetcode Solution 53 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 5. Söz axtarışı 57 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 6. Bir Dizidəki Müsbət Mənfi Dəyərlərin Cütlüyü 60 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 7. Verilən Cəmlə Cütləri Sayın 57 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 8. Matrix Zeroes seçin 53 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 9. Dublikat Nömrəni tapın 52 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 10. Bir Array Ən Tez-tez Element 52 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 11. Kombinasiya cəmi 64 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 12. Maksimum subarray 73 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 13. Dinamik Proqramlaşdırma istifadə edərək Matris Zəncirinin Çarpılması 80 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 14. Alt məbləğ problemi 53 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 15. İki matrisin vurulması 656 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 16. Bir sıra Palindrome etmək üçün Birləşdirmə Əməliyyatlar minimum sayı 435 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 17. Verilən D və I sıralarından Minimum Sayı Formalayın 493 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 18. Ən az orta ilə verilmiş uzunluğun alt hissəsini tapın 351 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 19. Ardıcıl 1-lərin sayı maksimuma çatacaq şəkildə sıfırlanacaq tapın 383 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 20. K sıralanmış massivləri birləşdirin və sıralanmış nəticəni çap edin 513 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 21. Sıralanmış və dönmüş massivdə minimum elementi tapın 455 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 22. Elementləri Frekansa görə sırala II 232 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 23. Mənfəəti artırmaq üçün səhmdar sat 631 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 24. Üst-üstə düşən fasilələri birləşdirin II 438 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 25. Divide and Conquer istifadə edərək maksimum subarray cəmi 818 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 26. Pancake çeşidlənməsi problemi 412 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 27. Pancake çeşidlənməsi 268 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 28. Verilən Nömrələri Ən Böyük Nömrəni II təşkil etmək üçün düzün 853 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 29. Tez Sortlaşdırmanın təkrarlanan tətbiqi 675 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 30. Verilmiş bir Array qarışdırın 169 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 31. Maksimum 1-lə Sıra tapın 591 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 32. Bir K Çeşidlənmiş Array çeşidlənməsi 301 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 33. Maksimum məhsul subarray II 580 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 34. 0 və 1 bərabər sayda ən böyük subarray 475 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 35. Maksimum Cəmi Artıran Nəticə 375 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 36. Sağ tərəfdəki kiçik elementlərin sayı 324 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 37. Maksimum məhsul ilə üçün uzunluğunun artması 256 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 38. Elementlər Arrayda N / K-dən çox görünür 461 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 39. Dizidən Zirvə Elementini tapın 549 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 40. Array-da alternativ olaraq müsbət və mənfi nömrələri yenidən düzəldin 782 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 41. Dizidə Maksimum Təkrar Sayı tapın 983 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 42. Döyüş mühafizəsi 622 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 43. Bütün Petrol Bunks-u ziyarət etmək üçün ilk dairəvi tur 485 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 44. Mümkün üçbucaqları sayın 713 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 45. Maksimum dairəvi subarray cəmi 475 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 46. Verilən cəmi dörd element 247 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 47. Bölmə problemi 388 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 48. Məşhurların problemi 614 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 49. 3 ölçülü Sıralanmış bir Nəticəni tapın 288 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 50. Verilən cəm ilə subarray 1066 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 51. Artan və sonra Azalan Bir Dizidəki Maksimum Element 412 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 52. Verilən Array almaq üçün minimum addımları sayın 372 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 53. Təkrarlanan Arraydan İtən Elementi tapın 211 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 54. Verilən Arrayı Maksimum Minimum Formada yenidən təşkil edin 712 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 55. Subarray və Nəticə 419 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 56. İki Çeşidlənmiş Dizini Birləşdirin 199 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 57. Verilən Dəyərdən Az Cəmlə Üçlülərin Sayı 658 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 58. Bir Array Daha Böyük Element 217 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 59. İki Çeşidlənmiş Dizinin Birləşdirilməsi 245 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 60. Verilmiş massivdə sabit nöqtəni tapın 327 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 61. Sıralanmış massivdə ikili axtarışdan istifadə edərək elementi tapın 328 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 62. Verilən cəm ilə Arrayda üçlü tapın 800 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 63. Bir massivdə dublikatları ən səmərəli şəkildə tapın 285 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 64. Bir serialda 0s 1s və 2s sırala 341 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 65. Bir Array Liderləri tapın 923 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 66. Çeşidlənməmiş Dizidəki Ən Kiçik Müsbət Sayı 1119 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 67. Maksimum orta ölçülü K uzunluğu subarrayını tapın 328 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 68. Array-dan Pisagor üçlülərini tapın 613 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 69. Bütün Sıfırları Verilən Arrayın Sonuna aparın 492 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 70. Bir cərgədə iki ədədi arasında minimum məsafəni tapın 1307 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 71. Sıralanmış massivdə baş verənlərin sayını hesablayın 216 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 72. Ardıcıl Olmayan Elementlərin Maksimum Cəmi 539 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 73. Sıralanmış massivdə ən kiçik itkin nömrəni tapın 530 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 74. İlk təkrarlanan element 1154 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 75. Məhsul Array Puzzle 555 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 76. Verilən Fərqlə Bütün Cütləri tapın 195 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 77. Verilmiş massivdə ilk təkrar ədədi tapın 222 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 78. Daha böyük element kimi iki element arasındakı maksimum fərq kiçikdən sonra gəlir 374 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 79. Çoxluq elementi 436 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 80. Birinci və ikinci kiçik elementləri tapın 979 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 81. Bir massivdə tək dəfə baş verən ədədi tapın 869 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 82. Elementləri Baş Sıxlığına görə Sırala 1447 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Sual 83. İtkin nömrəni tapın 772 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Amazon String Sualları Təcrübəsi

Sual 84. Valid Palindrome Leetcode Həlli 62 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 85. Roman - Tam Leetcode Həlli 77 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 86. Roman Leetcode Solution-a tamlıq 52 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 87. Təkrarlanan simvollar olmadan ən uzun alt sətir LeetCode Həlli 55 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 88. Sətirdə baş verən maksimum simvol 69 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 89. KMP alqoritmi 53 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 90. Təkrarlanan Substring Pattern 66 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 91. Backspace String müqayisə edin 57 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Stack sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı simli sual.

Sual 92. Simli Sıxılma 52 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 93. Etibarlı Mötərizələr LeetCode Həlli 96 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 94. Rabin Karp Alqoritmi 54 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 95. Tellərin K məsafədən ayrı olub olmadığını yoxlayın 358 dəfə namizədlər müsahibə zamanı bu Matrix sualı ilə qarşılaşdılar.

Müsahibə zamanı simli sual.

Sual 96. Ardıcıl 1-lər olmadan bütün ikili simləri yaradın 511 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 97. Bir simli başqa bir simliyə görə çeşidləyin 265 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 98. Simli bir naxışla simvol sırasına əməl edib etmədiyini yoxlayın 295 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 99. Müvəqqəti Dəyişən Olmadan Ters Sətir 548 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 100. Bir Sətrin bütün Palindromik Bölmələrini çap edin 271 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 101. İngilis əlifbalarında olduğu kimi eyni məsafədə cütləri sayın 197 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 102. Simli palindrom etmək üçün ön tərəfə əlavə ediləcək minimum simvollar 401 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 103. Kth Təkrarlanmayan Xarakter 250 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 104. Minimum simvolları silin ki, iki simli anagram olsun 532 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 105. Verilən Nümunədən bütün Binary Strings yaradın 349 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 106. Bracket şəklində bir simli qırmaq üçün bütün mümkün yolları çap edin 167 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 107. Sezar şifrəsi 238 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 108. Ən uzun Palindrom, Simvolların Silinməsi və ya Yenidən Düzəldilməsi ilə Yarana bilər 380 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 109. Word Eşleme ilə Ən Uzun Ümumi Prefiks Sözü 239 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 110. Character Eşleme ilə Character istifadə edərək ən uzun ümumi prefiks 236 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 111. STL istifadə edərək verilmiş bir simlin perermutasiyaları 231 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 112. Divide and Conquer istifadə edərək ən uzun yayılmış prefiks 347 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 113. İkili Axtarış II istifadə edərək ən uzun ümumi prefiks 256 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 114. Bir Simli Palindrom Permutasiyaları 450 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 115. Verilmiş İki Sətrin bir-birinə izomorf olub olmadığını yoxlayın 342 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 116. Ən uzun etibarlı Substring uzunluğu 348 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 117. Başqa bir sətirin bütün simvollarını ehtiva edən sətirdəki ən kiçik pəncərə 1213 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Sual 118. Verilən D və I sıralarından Minimum Sayı Formalayın 493 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı sual yığın.

Müsahibə zamanı simli sual.

Sual 119. Verilən Nömrələri Ən Böyük Nömrəni II təşkil etmək üçün düzün 853 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı simli sual.

Sual 120. Bağlı bir Strinq siyahısının Palindrom təşkil etdiyini yoxlayın 234 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu String sualını yaşadılar.

Amazon Ağacı Sualları Təcrübəsi

Sual 121. Verilmiş Inorder və Preorder Traversals-dan İkili Ağac qurun 62 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Ağac sualını yaşadılar.

Amazon Qrafik Sualları

Sual 122. Bölümü qiymətləndirin 54 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Qrafik sualını yaşadılar.

Sual 123. Dijkstra alqoritmi 65 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Qrafik sualını yaşadılar.

Amazon Stack Sualları Təcrübəsi

Sual 124. Min Stack Leetcode Həlli 59 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Stack sualını yaşadılar.

Sual 125. Min yığın 67 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Stack sualını yaşadılar.

Sual 126. Postfiks ifadəsinin qiymətləndirilməsi 67 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Stack sualını yaşadılar.

Sual 127. İfadə qiymətləndirmə 56 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Stack sualını yaşadılar.

Sual 128. Backspace String müqayisə edin 57 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Stack sualını yaşadılar.

Sual 129. Verilən D və I sıralarından Minimum Sayı Formalayın 493 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı sual yığın.

Sual 130. Məşhurların problemi 614 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı matris sualı.

Müsahibə zamanı sual yığın.

Sual 131. Bir Array Daha Böyük Element 217 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı sual yığın.

Amazon Matrix Sualları

Sual 132. Word Search Leetcode Həlli 63 dəfə namizədlər müsahibə zamanı bu Matrix sualı ilə qarşılaşdılar.

Sual 133. Matrix Zeroes seçin 53 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı matris sualı.

Sual 134. Dinamik Proqramlaşdırma istifadə edərək Matris Zəncirinin Çarpılması 80 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı matris sualı.

Sual 135. İki matrisin vurulması 656 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı matris sualı.

Sual 136. Tellərin K məsafədən ayrı olub olmadığını yoxlayın 358 dəfə namizədlər müsahibə zamanı bu Matrix sualı ilə qarşılaşdılar.

Sual 137. Maksimum 1-lə Sıra tapın 591 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı matris sualı.

Sual 138. Məşhurların problemi 614 dəfə namizədlər müsahibələr zamanı bu Array sualını yaşadılar.

Müsahibə zamanı matris sualı.

Amazon Digər Suallar Təcrübəsi

Sual 139. İclas Otaqları II LeetCode Həlli 63 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 140. Ən uzun palindromik alt sətir LeetCode Həlli 55 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 141. İki çeşidlənmiş massivin medianı LeetCode Həlli 71 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 142. Adaların sayı LeetCode Həll 56 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 143. İki Dizinin II Leetcode Həllinin kəsişməsi 52 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 144. Sqrt (x) Leetcode Solution 52 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 145. House Robber Leetcode Həlli 54 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 146. Sudoku həlli 51 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 147. OSI Model 58 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 148. Kruskal alqoritmi 55 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 149. N kraliça problemi 62 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 150. Zəncir cütlərinin maksimum uzunluğu 283 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 151. Verilən Fərqlə Cüt tapın 319 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 152. Bağlı Siyahıda bir döngə aşkar edin 288 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 153. Nth Düyünü tapın 191 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Sual 154. Kth Düyünü əvvəldən Kth Node ilə End-dən dəyişdirin 326 dəfə namizədlər bunu yaşadılar

Translate »