Rəqəmsal elektronikada müsbət və mənfi məntiq

Müsbət və mənfi məntiq arasındakı əsas fərq

Rəqəmsal sistemlərdə istifadə olunan iki növ təsvir mövcuddur: müsbət məntiq və mənfi məntiq təsviri.

Pozitiv məntiq təsvirində Bit 1, məntiqin yüksəkliyini, Bit 0 isə əncir 2 a və b-də göstərildiyi kimi aşağı məntiqi təmsil edir. Yüksək +5 Volt və aşağı -5 Volt və ya 0 Volt ilə təmsil olunur.

Müsbət məntiq təmsilçiliyiPin

Mənfi məntiq təqdimatında Bit 1 məntiqi aşağı, Bit 0 isə Şəkil 3 a və b-də göstərildiyi kimi yüksək məntiqi təmsil edir. Gərginlik səviyyəsi baxımından bit 1 + 5V və bit 0 0 V və ya -5 Volt kimi təmsil edilə bilər

Mənfi məntiq təmsilçiliyiPin

Şərh yaz

Translate »