Xarici DBMS-ə qoşulur

Bu əməliyyatlar normal birləşmələrin dəyişdirilmiş versiyalarıdır. Əvvəlcə ən uyğun normal qoşulma alqoritmlərindən istifadə edir, sonra qoşulmada iştirak etməyən cədvəlin qeydlərini seçir və digər cədvəl sütunlarına NULL əlavə edərək nəticəyə əlavə edir. İlk addımda equijoin yerinə yetirmək üçün hash birləşmə və ya birləşmə birləşməsindən istifadə edə bilər.

Aşağıdakı kimi bir sorğu verək:

SEÇMƏK * EMP-dən e SOL OUTER JOIN DEPT DE ON e.DEPT_ID = d.DEPT_ID;

İşlemci, yuxarıda təsvir olunan ən yaxşı birləşmə alqoritmindən istifadə edərək, EMP və DEPT-in bütün uyğun qeydlərini seçir, sonra yuxarıdakı ilk addımla seçilməyən EMP qeydlərini seçir və DEPT sütunlarına NULL əlavə edərək təyin olunan nəticəyə əlavə edir.

Translate »