Verilənlər bazası nümunəsi

Bir verilənlər bazası nümunəsi nədir?

İŞÇİ və BÖLMƏ cədvəlləri ilə bir verilənlər bazası təsəvvür edin. Cədvəlin hər birinin öz qeydləri olacaqdır. Yeni işçi əlavə olunduğu üçün cədvələ yeni işçi qeydləri əlavə ediləcəkdir. Bir işçi şöbədən çıxdıqda qeydləri yenilənəcək və ya silinəcəkdir.

Eynilə şöbədə hər hansı bir dəyişiklik olarsa, müvafiq məlumatlar dəyişdiriləcək və ya silinəcəkdir. Hər hansı yeni şöbə təfərrüatları BÖLMƏ cədvəlinə əlavə ediləcəkdir.

Bu nə deməkdir?

Zamanın istənilən nöqtəsində verilənlər bazası obyektlərindəki qeydlərdə davamlı bir dəyişiklik olur. Qeydlərin sayında ya artım, ya da azalma olacaq, ya da mövcud məlumatlarda dəyişiklik olacaq. Zamanın hər hansı bir xüsusi nöqtəsi, obyektlərin hər birində bir verilənlər bazasının bütün şərtlərini təmin edən müəyyən bir qeyd dəsti olardı.

Buna verilənlər bazası nümunəsi deyilir. yəni; zamanın müəyyən bir nöqtəsində, obyektindəki məlumat dəyərləri olan verilənlər bazasının vəziyyətinə verilənlər bazası nümunəsi deyilir. Zaman zaman dəyişir.

Verilənlər bazası obyektlərinin anlıq görüntüsünə baxın. İŞÇİ və BÖLMƏ var masaları öz məlumat dəsti ilə. Fərqli vaxtda fərqli obyekt dəyərlərini göstərir. İŞÇİ-BÖLMƏ məlumat dəsti hər bir verilənlər bazası nümunələrini təmsil edir. Aşağıda verilənlər bazasının 3 nümunəsi verilmişdir.

Pin

Translate »