DBMS-də fərqlənir

Bu açar söz istifadəçiyə cədvəldən fərqli dəyər açarlarını seçməyə imkan verir. COURSE_001 oxuyan TƏLƏBƏ cədvəlindən yaşları çəkməli olan bir sorğunu nəzərdən keçirin. Sadəcə aşağıdakı yaşları çəkmək, bütün yaşları TƏLƏBƏ cədvəlindən çıxaracaqdır. Tələbələrin yaşları üçün fərqli dəyərlər dəstini verməyəcəkdir.

SELECT AGE FROM STUDENT WHERE COUSER_ID = ‘COURSE_001’;

Yaşlar üçün fərqli dəyərlər əldə etmək üçün yuxarıdakı sorğuda DISTICT açar sözündən istifadə edirik. Sonra tələbə masasından fərqli yaş dəyərlərini seçəcəkdir.
SELECT DISTINCT AGE FROM STUDENT WHERE COUSER_ID = ‘COURSE_001’;

Fərz edək ki, DISTINCT sorğusunu aşağıdakı kimi istifadə etdik.
SELECT DISTINCT COUSER_ID, AGE FROM STUDENT;

Bu sorğuda TƏLƏBƏ cədvəlindən COURSE_ID və YAŞ fərqli birləşməsi seçiləcəkdir.

Translate »
1