C ++ iç içə döngə

Başqa bir döngünün içinə bir döngə yazmaq iç içə döngü kimi tanınır. C ++ dilində icazə verilən maksimum yuvalama səviyyəsi 256-dır. Yaza bilərik while , do...while , for və iç içə döngədə döngə üçün aralıq.

Loop isə iç içə

İç içə sintaksis döngə zamanı aşağıda göstərilmişdir

while (expression) 
{
	while (expression) 
	{
		statement(s)
	}
	statement(s)
}

Aşağıda yuvalanmış bir nümunə var döngə zamanı
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main ()
{
  int i = 0;
  
  while(i < 3)
  {
    int j = 0;
    while(j < 5)
    {
      cout << "i = " << i << " and j = " << j << endl;
      j++;
    }
    i++;    
  }
  return 0;
}

Aşağıda yuxarıdakı proqramın nəticəsidir

i = 0 və j = 0
i = 0 və j = 1
i = 0 və j = 2
i = 0 və j = 3
i = 0 və j = 4
i = 1 və j = 0
i = 1 və j = 1
i = 1 və j = 2
i = 1 və j = 3
i = 1 və j = 4
i = 2 və j = 0
i = 2 və j = 1
i = 2 və j = 2
i = 2 və j = 3
i = 2 və j = 4

Yerləşdirilmiş Do-while Döngüsü

İç içə sintaksis edir ...döngə zamanı aşağıda göstərilmişdir

do
{
	do
	{
		statement(s)
	}while (expression) 
	
	statement(s)
}while (expression)

Aşağıda yuvalanmış bir nümunə var ...döngə zamanı
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  int i = 0;
  
  do
  {
    int j = 0;
    do
    {
      cout << "i = " << i << " and j = " << j << endl;
      j++;
    }while(j < 5);

    i++;    
    
  }while(i < 3);
  
  return 0;
}

Aşağıda yuxarıdakı proqramın nəticəsidir

i = 0 və j = 0
i = 0 və j = 1
i = 0 və j = 2
i = 0 və j = 3
i = 0 və j = 4
i = 1 və j = 0
i = 1 və j = 1
i = 1 və j = 2
i = 1 və j = 3
i = 1 və j = 4
i = 2 və j = 0
i = 2 və j = 1
i = 2 və j = 2
i = 2 və j = 3
i = 2 və j = 4

Döngü üçün iç içədir

İç içə dönük üçün sintaksis aşağıda göstərilmişdir

for (initialization; termination; increment-decrement) 
{
  for (initialization; termination; increment-decrement) 
	{
  	statement(s)
	}
	statement(s)
}

Aşağıda iç içə döngə nümunəsi verilmişdir
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main ()
{
	for(int i = 0; i < 3; i++)
  {
    int j = 0;
    for(int j = 0; j < 5; j++)
    {
      cout << "i = " << i << " and j = " << j << endl;      
    }    
  }
  	return 0;
}

Aşağıda yuxarıdakı proqramın nəticəsidir

i = 0 və j = 0
i = 0 və j = 1
i = 0 və j = 2
i = 0 və j = 3
i = 0 və j = 4
i = 1 və j = 0
i = 1 və j = 1
i = 1 və j = 2
i = 1 və j = 3
i = 1 və j = 4
i = 2 və j = 0
i = 2 və j = 1
i = 2 və j = 2
i = 2 və j = 3
i = 2 və j = 4

Döngə üçün yuva üçündür

İç içə çevrilmiş sıra üçün sintaksis aşağıda göstərilmişdir

for ( range_declaration : range_expression )
{ 
	for ( range_declaration : range_expression )
	{ 
		statement(s);
	}
	statement(s);
}

Aşağıda iç içə döngə nümunəsi verilmişdir
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main ()
{
  int arr1[3] = {0,1,2};
  int arr2[5] = {0,1,2,3,4};
  for(int i : arr1)
  {
    for(int j : arr2)
    {
      cout << "i = " << i << " and j = " << j << endl;
    }  
  }

  	return 0;
}

Aşağıda yuxarıdakı proqramın nəticəsidir

i = 0 və j = 0
i = 0 və j = 1
i = 0 və j = 2
i = 0 və j = 3
i = 0 və j = 4
i = 1 və j = 0
i = 1 və j = 1
i = 1 və j = 2
i = 1 və j = 3
i = 1 və j = 4
i = 2 və j = 0
i = 2 və j = 1
i = 2 və j = 2
i = 2 və j = 3
i = 2 və j = 4

 

Translate »